Хүрээлэнгүүд академик соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд нэгдэж эхэллээ.


4321

Нийтэлсэн

17.03.17

Share

Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэгдсэн төсөл арга, хэмжээний үр дүнг гадаад, дотоодын ном, сэтгүүлд хэвлэн нийтлэхдээ захиалагч болон санхүүжүүлэгч байгууллагын нэрийг дурдаж академик соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд хүрээлэнгүүд нэгдэж эхэллээ.

 
 

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.