“Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” шинжлэх ухаан технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл шинээр байгуулагдлаа.


4936

Нийтэлсэн

17.03.17

Share

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 19 дүгээр тогтоолоор “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” шинжлэх ухаан технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдлийг шинээр байгуулсан бөгөөд уг тогтоолоор өгөгдсөн үүргийн дагуу Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2017 оны 03 сарын 16-ны өдрийн Б/09 дүгээр тушаалаар “Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа” Шинжлэх ухаан технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдлийн захирлаар  Ч.Батсүхийг томиллоо.

 
 

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.