“УУРАГ, АМИН ДЭМЭЭР БАЯЖУУЛСАН ЭРДСИЙН ШАХМАЛ ТЭЖЭЭЛ”


2730

Нийтэлсэн

18.01.22

Share

Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, хүйтний улиралд амьдын жингийн бууралтыг багасгах, балансжуулсан жор бүхий 7 төрлийн эрдсийн шахмал тэжээл

Зориулалт: Таван хошуу малд

Хэрэглэх арга, тун:

  • Саалийн үнээнд 90 – 100 гр
  • Бордож буй үхэрт 50 – 60 гр
  • Хөхүүл хонь , ямаанд 15 – 20 гр
  • Хонь, ямаанд 10 – 15 гр

Шинэлэг байдал, давуу тал:

Монгол оронд нутагшиж буй Альпин үүлдрийн ямааны сүүний орц орсон монгол уламжлалт аргаар хийгдсэн.

Ач холбогдол:

  • Сүүний гарцыг 15 – 20 хувиар нэмэгдүүлнэ
  • Өвөл, хаврын улиралд малын амьдын жингийн бууралтыг 10-аас дээш хувиар багасгана
  • Хөөвөр ноос, ноолуурын гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

 

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.