Захиалгат төслийн хэрэгжилт


4055

Нийтэлсэн

18.03.07

Share

2016 онд 17 байгууллагын 19 захиалгат төсөлд 3.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгож, хэрэгжүүлж дуусав. 2016 онд дууссан 19 захиалгат төслөөс 8 төсөл тайлангаа ШУТСангийн Итгэмжлэн хадгалагчид хүлээлгэн өгч 11 төсөл үр дүнгээ хүлээлгэн өгөөгүй байна. 

 


Шинжлэх ухаан технологийн үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн захиалгат төслүүдийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллээр нээлттэйгээр зарлаж гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулдаг билээ. 2017 онд захиалгат төсөл хэрэгжүүлэхээр 41 төрийн болон хувийн хэвшлийн их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага шалгарсан байна.

 

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.