Манжуур - 2018 үзэсгэлэнд оролцогч байгууллагуудын анхааралд


2675

Нийтэлсэн

18.06.08

Share

БНХАУ /Манжуур-2018/-ын Хойд бүсийн олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн үзэсгэлэнд оролцогч дараах байгууллагууд шаардлагатай мэдээлэл, танилцуулгаа 2018 оны 06 сарын 08-ны 17 цагаас өмнө ирүүлнэ үү. 

1.    Өмнөх жилүүдийн “Манжуур”-ын үзэсгэлэнгээс олон улсын хамтын ажиллагааны "Санамж бичиг" байгуулсан бол хамтын үр дүн, явцын мэдээллийн товч тайлан / "Санамж бичиг"-ийн эх хувийг скайнердаж ирүүлэх/,  
2.    Энэ жил уулзах хүсэлтэй байгууллага, хамтын ажиллагааны чиглэлийн саналаа ирүүлээгүй байгууллагууд

 1.     ШУАкадеми
 2.     Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн
 3.     Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн /Гарааны төгс титэм ХХК/
 4.     Ургамал, газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 5.     Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 6.     Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн
 7.     Олон улсын харилцааны хүрээлэн
 8.     Уул уурхайн хүрээлэн
 9.     Математикийн хүрээлэн
 10.     Эм судлалын хүрээлэн
 11.     Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа
 12.     Монгол улсын их сургууль
 13.     Шинэ анагаах ухааны их сургууль
 14.     "Монос групп"-косметик, хүнс
 15.     Монголын Технологи дамжуулах төв

3.    “Инновацийн үзэсгэлэнгийн танхим”-д тавигдах дээж 2 бүтээгдэхүүнээ авчирч өгөөгүй байгууллагууд

 1.     Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 2.     Хөнгөн үйлдвэр судалгаа хөгжлийн хүрээлэн
 3.     Уул уурхайн хүрээлэн

4.    Байгууллагын Англи, Хятад танилцуулга постер /90*120см хэмжээтэй/ ирүүлээгүй байгууллагууд

 1.     Ургамал, газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 2.     Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн /Гарааны төгс титэм ХХК/
 3.     Хими, химийн технологийн хүрээлэн
 4.     Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн
 5.     Олон улсын харилцааны хүрээлэн
 6.     "Армоно" корпораци
 7.     Уул уурхайн хүрээлэн
 8.     Математикийн хүрээлэн
 9.     Эм судлалын хүрээлэн
 10.     Хөдөө аж ахуйн их сургууль 
 11.     Одь тан ХХК

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.