ШУТСангийн санхүүжилтийн хүрээнд 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар шинээр эхэлсэн судалгаа боловсруулалтын ажлууд, грантууд болон үргэлжлэн хэрэгжиж буй төслүүдийн товч мэдээ


895

Нийтэлсэн

19.07.10

Share


1.    БСШУС-ын Сайдын 2019 оны 05 сарын 24-ний тушаалын дагуу сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Захиалгат төслийн 96%-тай гэрээ байгуулав. 
2.    БСШУС-ын Сайдын 5 сарын 24-ний өдрийн тушаалын дагуу 2019 оноос эхлэн хэрэгжих Инновацийн грантын судалгааны ажлуудыг эхлүүлэв.   
3.    БСШУС-ын Сайдын 5 сарын 17-ны өдрийн тушаалын дагуу 2019 оноос эхлэн хэрэгжих Докторын дараах инновацийн грантын ажлуудын гэрээг 100% байгуулав. 
4.    2019 оноос эхлэн хэрэгжих Захиалгат болон ОХУ-тай хамтарсан төслийг мэргэжлийн шинжээчээр уншуулах ажлыг зохион байгуулж холбогдох дүгнэлтийг гаргуулсан.    
5.    2019 оноос эхлэн хэрэгжих Захиалгат, БНХАУ болон ОХУ-тай хамтарсан Технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг БСШУСЯ-тай хамтран зохион байгуулсан. 
6.    2019 онд үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа Судалгаа боловсруулалтын ажлын явцын тайланг ирүүлэх талаар төслийн удирдагч нарт мэдэгдсэн. Одоогийн байдлаар нийт судалгаа боловсруулалтын ажлуудын 87% нь явцын тайлангуудаа ирүүлээд байна. 

 

Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.