Евразийн шинжлэх ухааны судалгааг дэмжих холбооны 2020 оноос хэрэгжүүлэх хамтарсан төслийн уралдааныг зарлаж байна


2728

Нийтэлсэн

19.11.13

Share

1. Ерөнхий

Хамтарсан төслийн зорилго нь Евразийн бүс нутгийн өмнө тулгарч буй асуудлуудыг шинжлэх ухааны хамтын ажиллагааны хүрээнд шийдвэрлэхэд чиглэгдэнэ.

Зохион байгуулагчид:


2020 оны сонгон шалгаруулалтыг дор дурдсан Евразийн шинжлэх ухааны судалгааг дэмжих холбооны (ЕШУСДХ) гишүүн байгууллагууд хамтран зохион байгуулж, хэрэгжүүлнэ, үүнд:

 • Бүгд Найрамдах Армени Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Улсын хороо,
 • Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Беларусийн холбооны суурь судалгааны сан,
 • Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн академи,
 • Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам (БСШУСЯ),
 • Оросын Холбооны Улсын Оросын суурь судалгааны сан,
 • Бүгд Найрамдах Узбекистан Улсын Инновацийн хөгжлийн яам

Төслийн сэдэв:

 • Био олон янз байдал болон биоидэвхит нэгдлүүд /Биоразнообразие и биоактивные соединения/
 • Лазерын физик болон шугаман бус оптик /Лазерная физика и нелинейная оптика/
 • Евразийн өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны аргачлалд тулгуурлан судлах салбар дундын судалгаа /Междисциплинарные исследования актуальных проблем Евразии методами социальных и гуманитарных наук/
 • Түүх, соёлын үнэт дурсгалуудыг судлах, хадгалах, сэргээн засварлах салбар дундын судалгаа /Междисциплинарные исследования, направленные на изучение, сохранение и восстановление памятников истории и культуры/

Төслийн хугацаа, санхүүжилт:

Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа 2-3 жил байх ба хамтарсан төсөл 2020 оны 2 дугаар улиралаас эхлэн хэрэгжинэ.

Төсөл хэрэгжүүлэгч үндэсний судлаачдын санхүүжилтийг ЕШУСДХ-ны гишүүд тус тусдаа хариуцан санхүүжилтийг хэмжээг тогтооож санхүүжүүлнэ. Монголын талын санхүүжилт жилийн 25,0 сая төгрөг хүртэл байна.

2. Төслийн материал бүрдүүлэх

Гурваас дээш орны судлаачдаас бүрдсэн судалгааны баг хамтарсан төслийн саналыг дэвшүүлнэ. Олон улсын судалгааны багийн гишүүд судалгааны зорилго, судалгааны ажлын төлөвлөгөө, төслийн нэрийн талаар зөвшилцөн төслийн удирдагчийг сонгосон байна. Төслийн удирдагч нэгдсэн мэдүүлгийг бүртгүүлнэ.

Төслийн удирдагч нь төслийн нэгдсэн мэдүүлгийг орос хэлээр ЕШУСДХ-д, монголын талын оролцогч үндэсний мэдүүлгийг монгол хэлээр БСШУСЯ-д бүртгүүлнэ. Төслийн нэгдсэн цахим мэдүүлгийг  http://eapi-science.org/submit хаягаар, монголын талын оролцогч үндэсний мэдүүлгийг www.project.edu.mn сайтаар тус тус мэдүүлнэ. Үндэсний мэдүүлгийг гадаадтай хамтарсан төслийн маягтыг ашиглана, маягтыг дараах холбоосоор татаж авна уу: https://mecss.gov.mn/media/uploads/ece67de9-c9bd-4778-8374-fea80bb6839f.docx

Төслийн мэдүүлгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 17:00 цаг /Улаанбаатарын цагаар/ хүртэл хүлээн авна.

3. Төслийн сонгон шалгаруулалт

Монголын талын төслийн уралдаанд ирүүлсэн саналын сонгон шалгаруулалтыг “Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх журам”-ын дагуу явуулна. Төслийг сонгон шалгаруулахад дараах асуудлуудыг харгалзана:

 • Дэвшүүлсэн судалгааны ажлын шинжлэх ухааны шинэлэг байдал,
 • Төслийн нэгдсэн удирдлага, арга зүй, хамтарсан төслийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээнүүдийн хэрэгжих боломж,
 • Олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд үүсэх нөлөө,
 • Судалгааны багийн гишүүдийн чадвар, дадлага туршлага,
 • Төсвийн үндэслэл,
 • Залуу судлаачдын оролцоо.

Үндэсний сонгон шалгаруулатын үр дүнд суурилсан нэгдсэн дүгнэлтийг 2020 оны 2 дугаар улиралд гаргана.

ЕШУСДХ-ны төслийн зартай http://eapi-science.org/news/36/ хаягаар танилцана уу.

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын газар,

Утас: (976-51)-263181

 

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.