Инновацийн грант олгоно


1454

Нийтэлсэн

20.03.04

Share

Шинжлэх ухааны орчин үеийн дэвшилтэт технологийг бий болгох, инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд гаргах зорилгоор инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгоно. Та бүхнийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 99 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам”-ын дагуу инновацийн төслийн баримт бичгээ боловсруулан, сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Инновацийн төсөлд тавигдах шаардлага:

  • Төслийг хэрэгжүүлэх маркетингийн болон бизнес төлөвлөгөөг боловсруулсан, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг судалгаанд суурилан тодорхойлсон, өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнээс ялгарах давуу талуудыг бүрэн нотлон илэрхийлсэн байх;
  • Инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний анхдагч загварыг гаргаж, технологийн туршилт, зүгшрүүлэлт хийсэн байх;
  • Төслийн гүйцэтгэгч нь тухайн инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний оюуны өмчийн эзэмшигч, эсхүл түүний эзэмшигчтэй лицензийн гэрээ байгуулсан байх;
  • Төслийн нийт өртгийн 60 болон түүнээс дээш хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх;
  • Худалдан авах түүхий эд, материал, багаж, тоног төхөөрөмжийн үнийн санал, техникийн үзүүлэлтийг баримтжуулан хавсаргах.
  • Инновацийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2 дахь хэсэг, 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг болон Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журмын 2.1, 2.2 дахь хэсэгт заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

Дээр дурдсан нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан, сонгон шалгаруулалтад оролцох инновацийн төслийг 2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл http://www.project.edu.mn/ цахим хаягаар бүртгэнэ.

 

Холбоо барих утас: 263180

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ

Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
www.stf.mn

©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.