ЭРДЭМТНИЙ ТАНИЛЦУУЛГАДолоонжин овогтой Оргил

Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)

Мэргэжил: Малын их эмч

Диссертацийн ажлууд

Сэдэв Он Салбар
Монгол тэмээний байршил анатомийн онцлогийг судалж, мэс заслын ба уламжлалт эмчилгээний үндэслэлийг боловсруулсан нь 1999 Хөдөө аж ахуй
Бэртсэн ингэнд үзүүлэх эх барих, мэс заслын тусламж 1989 Хөдөө аж ахуй

Бүтээлүүдийн жагсаалт

1. Нэг сэдэвт бүтээл
1.Акушерская и хирургическая помощь при патологических родах у верблюдиц (дэд докторын дисс. )Улаанбаатар. 1989.
2.Монгол тэмээнд наркозын ба хэсэг газрын мэдээ алдуулалтын зарим аргыг судалсан дүн Дипломын ажил. Улаанбаатар. 1978.
Р.Даваа
3.Монгол тэмээний байршил анатомийн онцлогийг судалж мэс заслын ба уламжлалт эмчилгээний үндэслэлийг боловсруулсан дүн МЭ-ийн шинжлэх ухааны док. дисс.Р.Даваа
4.Изучение осебенностей топографической анатомии монгольских верблюдов обоснование хиругических, традиционных методов лечения Автореферат док. наук. 1999.
5.Дорно дахины алдарт таван засал Улаанбаатар. 1999. С. Андрей
6.Монголын ханах заслын тойм Улаанбаатар.1994,1995 С. Андрей
7.Увдисын дээд ханах засал Улаанбаатар.1998. С. Андрей

2.Ном товхимол

1. Малд эмчилгээ засал хийх монгол ардын уламжлалт арга ухаан Улаанбаатар. 1996. А. Сугаррагчаа
2.Малын өвчнийг эмчлэх ардын ёсон Улаанбаатар. 1995. Ж. Батаа
3.Ингэ бэрхтэхэд үзүүлэх эх барихын тусламж Улаанбаатар. 1990. Х. Гүржав
4.Мал эмчлэх ардын ёсон Улаанбаатар. 1997. Ж. Батаа
5.Нохой муурын өвчин Улаанбаатар. 1998. Д. Намсрайжав
6.Мал амьтдын нүдний өвчин Улаанбаатар. 2002. Р.Даваа,Д.Алимаа
7.Уламжлалт ханах, хатгах засал Улаанбаатар. 2003. С.Андрей,М.Даваа
8.Малын ханах хатгах засал Улаанбаатар. 2004. С.Андрей,М.Даваа

3. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

1.Тэмээний ууцны мэдээ алдуулалтын дүн ХАА-сэтгүүл. №4. 1981. Р. Даваа
2.Хагас байран маллагаанд байгаа монгол хурганы цусны биохимийн зарим онцлог ХАА-сэтгүүл. №1. 1978. Н. Гүржав
3.Тэмээний наркоз ХАА-сэтгүүл. №4. 1981. Р.Даваа
4.Одон зангилааны хориг ХАА-сэтгүүл. №3. 1983. С.Балдан,С.Андрей
5.Артерийн судсанд антибиотик тарих ХАА-сэтгүүл. №2. 1986. Д. Намсрайжав
6.Тэмээний аж ахуй ба хүнсний программ ХАА-сэтгүүл. №6. 1986. А. Магаш
7.Ингэ бэрхтэхэд үзүүлэх барихын тусламж ХАА-сэтгүүл. 1987. Р. Даваа
8.Ботголох дөхсөн ингэний шинж тэмдэг ХААДС-ийн бүтээл №21. 1985. Х.Гүржав Р.Даваа
9.Тэмээний харцаганы мэдрэлд новокаины хориг хийх арга ХААДС-ийн бүтээл №