ЭРДЭМТНИЙ ТАНИЛЦУУЛГАДолоонжин овогтой Оргил

Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)

Мэргэжил: Малын их эмч

Диссертацийн ажлууд

Сэдэв Он Салбар
Монгол тэмээний байршил анатомийн онцлогийг судалж, мэс заслын ба уламжлалт эмчилгээний үндэслэлийг боловсруулсан нь 1999 Хөдөө аж ахуй
Бэртсэн ингэнд үзүүлэх эх барих, мэс заслын тусламж 1989 Хөдөө аж ахуй

Бүтээлүүдийн жагсаалт

1. Нэг сэдэвт бүтээл
1.Акушерская и хирургическая помощь при патологических родах у верблюдиц (дэд докторын дисс. )Улаанбаатар. 1989.
2.Монгол тэмээнд наркозын ба хэсэг газрын мэдээ алдуулалтын зарим аргыг судалсан дүн Дипломын ажил. Улаанбаатар. 1978.
Р.Даваа
3.Монгол тэмээний байршил анатомийн онцлогийг судалж мэс заслын ба уламжлалт эмчилгээний үндэслэлийг боловсруулсан дүн МЭ-ийн шинжлэх ухааны док. дисс.Р.Даваа
4.Изучение осебенностей топографической анатомии монгольских верблюдов обоснование хиругических, традиционных методов лечения Автореферат док. наук. 1999.
5.Дорно дахины алдарт таван засал Улаанбаатар. 1999. С. Андрей
6.Монголын ханах заслын тойм Улаанбаатар.1994,1995 С. Андрей
7.Увдисын дээд ханах засал Улаанбаатар.1998. С. Андрей

2.Ном товхимол

1. Малд эмчилгээ засал хийх монгол ардын уламжлалт арга ухаан Улаанбаатар. 1996. А. Сугаррагчаа
2.Малын өвчнийг эмчлэх ардын ёсон Улаанбаатар. 1995. Ж. Батаа
3.Ингэ бэрхтэхэд үзүүлэх эх барихын тусламж Улаанбаатар. 1990. Х. Гүржав
4.Мал эмчлэх ардын ёсон Улаанбаатар. 1997. Ж. Батаа
5.Нохой муурын өвчин Улаанбаатар. 1998. Д. Намсрайжав
6.Мал амьтдын нүдний өвчин Улаанбаатар. 2002. Р.Даваа,Д.Алимаа
7.Уламжлалт ханах, хатгах засал Улаанбаатар. 2003. С.Андрей,М.Даваа
8.Малын ханах хатгах засал Улаанбаатар. 2004. С.Андрей,М.Даваа

3. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

1.Тэмээний ууцны мэдээ алдуулалтын дүн ХАА-сэтгүүл. №4. 1981. Р. Даваа
2.Хагас байран маллагаанд байгаа монгол хурганы цусны биохимийн зарим онцлог ХАА-сэтгүүл. №1. 1978. Н. Гүржав
3.Тэмээний наркоз ХАА-сэтгүүл. №4. 1981. Р.Даваа
4.Одон зангилааны хориг ХАА-сэтгүүл. №3. 1983. С.Балдан,С.Андрей
5.Артерийн судсанд антибиотик тарих ХАА-сэтгүүл. №2. 1986. Д. Намсрайжав
6.Тэмээний аж ахуй ба хүнсний программ ХАА-сэтгүүл. №6. 1986. А. Магаш
7.Ингэ бэрхтэхэд үзүүлэх барихын тусламж ХАА-сэтгүүл. 1987. Р. Даваа
8.Ботголох дөхсөн ингэний шинж тэмдэг ХААДС-ийн бүтээл №21. 1985. Х.Гүржав Р.Даваа
9.Тэмээний харцаганы мэдрэлд новокаины хориг хийх арга ХААДС-ийн бүтээл №22. 1985. Х.Гүржав, Р.Даваа
10.Бод малын өнгөц хураагуур судсанд ханах засал арга ХАА-сэтгүүл. №3. 1987. С. Андрей
11.Ингэнд кесарын хагалгааг судалсан дүн ХААДС-ийн бүтээл №24. 1988.
12.Малын шарх эмчилдэг ардын арга Э/ш- ийн бүтээл Улаанбаатар. 1993. С. Бямбацогт
13.Мал, амьтдын төрөл бүрийн гэмтлийн ангилал Монголын МЭ. №2 Улаанбаатар. 1994. С. Бямбацогт
14.Монгол хонины мэс заслын шархны биологийн зарим онцлогийг судалсан дүнгээс Э/ш-ний залуу ажилтны онол практикийн бага хурлын материал. Улаанбаатар. 1995. С. Бямбацогт
15.Нохойны өндгөвч авах ажилбарын тухай зөвлөмж Монголын МЭ. Улаанбаатар. №2. 1997. С. Бямбацогт Д. Алимаа
16.Мал, амьтдын зарим эмгэгийг зүүгээр эмчлэхүй МЭФ-ийн эрдмийн бичиг №3. Б. Цогтгэрэл
17. Хонины биологийн идэвхитэй цэгүүдийн анатомийн судалгаа МЭФ-ийн эрдмийн бичиг №3. С. Андрей
18.Жижиг амьтны үү хавдар МЭФ-ийн эрдмийн бичиг №3. Р.Даваа С. БямбацогтС.Гантуяа
19.Хонины мэс заслы шархны дардас шинжилсэн дүнгээс МЭФ-ийн эрдмийн бичиг №3. С. Бямбацогт
20.Хэрхнэгний бэртэнгэт үрэвслийг эмчилсэн дүнгээс АУ-ийн биологийн сэдэв э/ш-нй залуу ажилтны онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй Б. Оюунчимэг
21.Тэмээний клиникийн ач холбогдолтой зарим мэдрэлийн байршил анатомийн дүн.ХААИС, МЭЭШХ залуу э/ш ажилтны онол практиктийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй №2. 1997.
22.Тэмээний цээжний эрхтэний байршил анатомийг онош судлалтай холбон судалсан нь Оюутны э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 1999. Д. Лхамсайзмаа Л. Баатардаш
23.Тэмээний толгой нүүрний хэсгийн мэдрэл, хураагуур судасны байршил Оюутны э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 1999. Ц. Өлзийбуян
24. Муурны яс зөөлрөх өвчин түүний хүндрэлийг мэс заслын аргаар эмчлэх Оюутны э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 1999. М. Адилбиш
25.Тэмээний хэвлийн хананд дамжуулах мэдээ алдуулалт хийх арга Оюутны э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 1999. Б. Даваажав
26.Тэмээний хойд хөлийн яс булчингийн байршил анатомийн онцлог Оюутны э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 1999. Ц. Нямжаргал
Ц. Батчулуун
27. Тэмээний хойд хөлийн цусны судас, мэдрэлийн байршил анатомийн судалгаа Оюутны э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 1999. Ц. Нямжаргал
Ц. Батчулуун
28.Тэмээний нүдний бүтэц зүйн зарим онцлог Оюутны э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 1999. Ч. Болортуяа Д. Алимаа
29.Тэмээний төрлийн амьтдын бие бүтцийн зарим онцлог Оюутны э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 2000.
30.Мал, амьтдын хамар нулимсны сувгийн байршлыг судалж суваг угаах аргыг боловсруулсан нь МЭФ-ийн э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 2000. Д. Алимаа Р. Даваа
31. Mongolian bleeding Acupuncture on Horse “Нүүдэлчид бэлчээр ашиглалт” ОУ-ын стмпозиум. Энэтхэг. 2000, С. Андрей
32.Дунд чөмөгний хугарлын үед чөмгөн дотуур бэхэлгээ хийж туршсан нь МЭФ-ийн э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 2000. С.Бямбацогт
33.Тэмээний өнгөц зарим мэдрэлд хориг хийх арга МЭФ-ийн э/ш-ний бүтээл. Улаанбаатар. 2000. Б.Даважав Д.Лхамсайзмаа Ч. Болортуяа
34.Тэмээний зарим өвчнийг эмчлэх ханах, хатгах засал Говийн бүсийн МЭ-ийн тулгамдсан асуудал. Өмнөговь. 2000.
35.Тэмээний хөл үеийн эмгэг, түүнийг уламжлалт хатгах аргаар засах нь Говийн бүсийн МЭ-ийн тулгамдсан асуудал. Өмнөговь. 2000.
36.Ботго торомны уушигны хатгаа, чацрайлах эмгэгийг новокаины хориг хийж эмчилсэн дүн Говийн бүсийн МЭ-ийн тулгамдсан асуудал. Өмнөговь. 2000.
37.Бэрхтсэн ингэнд кесарын хагалгаа хийсэн дүн Тэмээ судлал III Улаанбаатар. 2000. Р.Даваа Х.Гүржав
38.Тэмээний зарим мэдрэлд мэдээ алдуулалт хийх арга Тэмээ судлал III Улаанбаатар. 2000. Р. Даваа
39.Монголын тэмээний аж ахуй АНУ-ын Орган мужийн Corlavas-ын их сургуульд 1999-10 сар
40.Ингэнд кесарын хагалгаа хийсэн дүн АНУ-ын Вашингтон мужийн их сургуульд 1999-10 сар
41.Монголын тэмээнд тохиолддог мэс заслын зарим өвчин эмгэг.АНУ-ын Калифорин мужийн Los Banos-ын мал эмнэлгийн клиникт 1999-10 сар.
42.Тэмээний дотор эрхтэний байршлыг ламма гөрөөснийхтэй харьцуулсан судалгааны дүн АНУ-ын Snow Homesh хотын мал эмнэлгийн клиникт 1999.
43.Тэмээний нүдний зарим эмгэгүүд түүнийг оношлох, эмчлэх Тэмээний өвчин эмгэгийн судалгаа. Улаанбаатар. 2001.Д. Алимаа
Ч. Болортуяа
44.Чөмөг ясны хугарлын үед Киршнерийн аппаратын тусламжтайгаар чөмөгний гадуурх бэхэлгээг хийж туршсан дүн МЭЭШХ. Дархлал судлалын төвийн хамтарсан э/ш-ний 2-р бага хурал. Улаанбаатар. 2001.х.178-183. С. Бямбацогт
45. Бугалга ясны хугарлын үед чөмөгний дотуурх бэхэлгээг хийж туршсан нь МЭЭШХ. Дархлал судлалын төвийн хамтарсан э/ш-ний 2-р бага хурал. Улаанбаатар. 2001.х.184-188. С. Бямбацогт
46. Результаты испытания методов наружной фиксации приломов бедренной кости у овец Научное обеспечние устойчивого развития АПК Сибири, Монголии, Казахсано, Белаурсии и Башкортосана международной научнопрак. Конфер-и. Абакан 10-11 июля. 2002. стр. 36-38 С. Бямбацогт Д. Алимаа
47.Нохойн нүд хуурайших эмгэгийг эмчлэх мэс заслын арга МЭБС-ийн э/ш-ний бүтээл. №5. Улаанбаатар. 2002. х.83-87.Д. Алимаа
Р. Даваа
48.Хонины хамар нулимсны сувгийг угаах арга МЭБС-ийн э/ш-ний бүтээл. №6. Улаанбаатар. 2002. х.83-87. Д. Алимаа
49.Сарлагийн тугалын нүдний салст, эвэрлэг бүрхүүлийн үрэвслийг новоканы хоригоор эмчлэх арга ХААИС. Сарлаг судлалын төв. Сарлаг судлалын бүтээл №2. Улаанбаатар. 2002. х.41-42. Д. Алимаа Р. Даваа

4.Шинэ бүтээл оновчтой санал

1.Тэмээний судас наркоз 1997.№13438 Р. Даваа
2.Тэмээний ууцны мэдээ алдуулалт 1987.№13448 Р. Даваа
3.Тэмээний харцаганы мэдрэлд новокаины хориг хийх арга 1989.№13453. Р. Даваа, Х. Гүржав
4.Ингэнд кесарын хагалгаа хийх арга 1989.№13465. Р. Даваа, Х. Гүржав
5. Мал эмнэлгийн хануур хатгуурын багаж 1996.№13454. С. Андрей
5.Удирдаж хамгаалуулсан мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны боловсролын магистрын бүтээл болон доктор (Ph.D)
1.Монгол хонины шархны биологийн зарим онцлог (магистр) С. Бямбацогт Улаанбаатар. 1995.
2.Мал, амьтдын нүдний өвчнийг оношлох, эмчлэх шинэ аргыг судалсан дүн (магистр) Д. Алимаа Улаанбаатар. 1999. Р. Даваа
3.Нохойн гавлын ясны онцлог түүний хувьсал, шүдний эмгэгийн шалтгаан оношлох, эмчлэх арга (магистр) Ч. Болортуяа
Улаанбаатар. 2002.
4.Жижиг амьтны үү хавдрын оношлогооны асуудалд (магистр) С. Гантуяа Улаанбаатар. 2002.
5.Нохойны түнхний үеийн зарим эмгэгийн оношлох, эмчлэх асуудалд (магистр) Д. Даваажав Улаанбаатар. 2004. А.Хөхөө
6.Удирдаж хамгаалуулсан мал эмнэлгийн шинжлэх ухааныболовсролын докторын бүтээл (Ph.D)
1.Ямааны үр хөврөлийг мэс заслын аргаар шинжлүүлэн суулгасан ажлын дүн (Ph.D) Н. Алтанхуяг Улаанбаатар. 1996. Загдсүрэн
2.Ингэний үржлийн физиологийн зарим үзүүлэлт хээл хаялт сувайралтыг судалсан дүн (Ph.D)О.Ганбат Улаанбаатар. 1997. А. Магаш.
3Мэгжний ороо жигдрүүлэх өндгөн эс гадагшлуулалтыг жигдрүүлэх талаар судалсан дүн (Ph.D) Нгуен Ван Даон.Улаанбаатар. 1993. Х. Гүржав
4.Хонь, нохойны хугарсан чөмөгний ясанд хүрэх зам, эмчилгээний зарим аргыг судалсан дүн (Ph.D) С. Бямбацогт.Улаанбаатар. 2001. ОХУ Буриадын ХАА-н академи Проф. А.П.Попов
5.Мал, амьтдын нүдний өвчний судалсан дүн(Ph.D) Гүйцэтгэгч Д. Алимаа Р.Даваа
6.Монгол орны төвийн бүсийн малын зарим өвчний мониторингийн асуудалд (Ph.D) Гүйцэтгэгч Ц. Өлзийбуян ОХУ Буриадын ХАА-н академи Проф.В.Ц.Цедыпов
7.Ингэний өндгөвчний гистохимийн зарим асуудалд (Ph.D) Гүйцэтгэгч Б. Оюунцэцэг ОХУ Буриадын ХАА-н академиПроф. А.П.Попов

7.Удирдаж хамгаалуулсан дипломын ажил

1.Хэрхэгийн бэртэнгэт үрэвсэлтэй үхрийг мэс заслын аргаар эмчилсэн дүн Гүйцэтгэгч Б. Оюунцэцэг Улаанбаатар. 1988.
2.Жижиг амьтны үү хавдрыг мэс заслын аргаар эмчилсэн дүн Гүйцэтгэгч С. Гантуяа Улаанбаатар. 1998
3.Тэмээний толгойн цусны судас, мэдрэлийн байршил анатоми, мэс заслын ач холбогдол Гүйцэтгэгч Ц. Өлзийбуян.Улаанбаатар. 1999
4.Тэмээний нүдний бүтэц, үйл ажиллагааны онцлог, мэдээ алдуулах арга Гүйцэтгэгч Ч. Болортуяа Улаанбаатар. 1999
5.Тэмээний хүзүүний доод хэсгийн байршил анатоми, мэс заслын ач холбогдол Гүйцэтгэгч М. Отгонбаяр Улаанбаатар. 1999
6.Тэмээний цээжний хөндийн эрхтний оношлогооны ач холбогдол Гүйцэтгэгч М. Лхамсайзмаа Улаанбаатар. 1999
7.Тэмээний хэвлийн хөндийн эрхтний байршил, мэс заслын ач холбогдол Гүйцэтгэгч Б. Даваажав Улаанбаатар. 1999
8.Тэмээний хойт хөлийн яс булчингийн байршил анатомийн зарим онцлог Гүйцэтгэгч Ц. Нямжаргал Улаанбаатар. 1999
9.Муурны яс зөөлрөх өвчнийг мэс заслын аргаар эмчлэх Гүйцэтгэгч М. Адилбиш Улаанбаатар. 2001
10.Жижиг амьтдын хийх мэдээ алдуулалтын зарим арга Гүйцэтгэгч Т. Гантуул Улаанбаатар. 2001
11.Хонины урд мөчний хугарсан ясанд хүрэх мэс заслын зам Гүйцэтгэгч Р. Бүрэнбаясах Улаанбаатар. 2001 С. Бямбацогт

8. Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан

1.Өмнөговь аймагт тэмээний өвчин судалсан эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан 1991-1992.
2.Дорноговь аймагт тэмээний өвчин судалсан эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан 1993-1994.
9.Найруулсан засварлан ном, товхимол
1 Говийн бүсийн аймгуудад тэмээний өвчин судалсан эрдэмтдийн багийн ажлын тайлан Улаабаатар 1988.
2.Малын нөхөн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх Улаанбаатар. 1990. Зохиогч. Х.Гүржав
3.Малын үржлийн аппаратын үйл ажиллагааг тордох Улаанбаатар. 1990. Зохиогч. Х.Гүржав
4. Руководство к практическим занятиям по оперативной хирургии Улаанбаатар. 1998. Зохиогч Д. Намсрайжав
5.Тэмээний эмнэл зүйн шинжилгээ зарим өвчин эмгэг Улаанбаатар. 1997. Зохиогч А. Магаш
6.Говь шанхны хурдан хүлэг Өмнөговь. 1999. Зохиогч Г.Цэвэгмид

10. Сургалт арга зүйн материал

1.Ажилбар мэс заслын хичээлийн хөтөлбөр Улаанбаатар. 1998. 0.6хх Д.Намсрайжав
2.Ерөнхий мэс заслын хичээлийн хөтөлбөр Улаанбаатар. 1998. 0.6хх Д.Намсрайжав
3.Ардын уламжлалт мал эмнэлгийн хөтөлбөр Улаанбаатар. 1992. 0.6хх
4.Бэрхтсэн ингэнд эх барихын тусламж үзүүлэх зөвлөмж МЭ Албаны э/ш-ний зөвлөлийн хурлаар 1989-4 сард батлагдсан Х. Гүржав

11.Сурталчилгааны өгүүлэл, бүтээсэн кино
1.Шинэ өвчин илрүүллээ Говийн мэдээ. Өмнөговь. 1978.
2.Төлийн уураг зангирах, бөөмтөх өвчнөөс сэргийлье Говийн мэдээ, Өмнөговь. 1978.
3.Малын өвчин эмгэгийг дөл шиншлэг, саа утлагаар анагаахуй Монголын мэдээ сонин №36. 1991. С. Андрей
4.Өвөгдийн эрдэм Монгол кино үйлдвэрт Улаанбаатар. 1989. С. Андрей
5.Мал эмнэлгийн факультет 50 жил ХААИС-ийн Техник сургалтын тенхим. 1995 Р.Санжаатогтох
6.Мал эмнэлгийн факультет 55 жил ХААИС-ийн Техник сургалтын тенхим. Р. Санжаатогтох

Мал эмнэлгийн албанд ажиллаж байх үеийн бүтээлийн жагсаалт

Нэг. Тавьсан илтгэл, хэлэлцүүлэг
1.Төрөөс мал эмнэлгийн талаар баримталж байгаа бодлого 2005 Булган аймгийн хө-дөө аж ахуйн мэргэ-жилтний зөвлөлгөөн
2.Малын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал 2006 Завхан аймгийн мал аж ахуйн мэргэжилтний зөвлөлгөөн
3.Малын эмчийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлье 2007 Дундговь аймгийн малын эмч нарын зөвлөлгөөн
4.Монгол улс - үхрийн мялзан өвчнөөс эрүүлжсэн орон 2010 Италийн Ром хотноо болсон Олон Улсын бага хурал
5.Малын гоц халдварт шүлхий өвчний байдал 2010 Дорнод аймгийн Мал аж ахуйн мэргэжилтний зөвлөлгөөн
6.Хил дамжин халдварладаг өвчний эрсдэл түүнийг тандан судалсан шинжилгээний дүн 2009 Төвийн бүсий мал эмнэлгийн тулгамсан асуудал
7.Баруун аймгууд дахь малын халдварт өвчний төлөв байдал цаашид авах зарим арга хэмжээ 2007 Баян Өлгий аймагт болсон Баруун бүсийн малын эмч нарын зөвлөлгөөн
8.Говийн бүсийн аймгууд дахь малын халдварт өвчний төлөв байдал, цаашид авах зарим арга хэмжээ 2006 Дорноговь аймагт болсон малын эмч нарын зөвлөлгөөн
9.Өндөр уулын бүсийн аймгууд дах малын халдварт боом өвчний гаралт тархалт цаашид авах арга хэмжээ 2008 Хөвсгөл аймагт болсон малын эмч нарын зөвлөлгөөн
10.Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд мал эмнэлгийн нэгжийг бэхжүүлэх арга зам 2009 Төвийн бүсийн малын эмч нарын зөвлөлгөөн
11.Баруун бүсийн 7 аймгийг шүлхийн вакцин тариагүй, шүлхий өвчнөөс эрүүл бүс болгох үндэслэл 2009 Увс аймагт болсон малын эмч нарын зөвлөлгөөн
12.Мал эмнэлгийн албаны өнөөгийн бодлого, залуу мэргэжилтний үүрэг хариуцлага, 2008 ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн ангийг төгсгөгчдийн онол үйлдвэрлэлийн бага хурал
13.Малын эмч мэргэжлийн дэлхий дахины өнөөгийн чиг хандлага үүрэг хариуцлага.ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн ангийн шинээр элсэгчдийн баяр
14.Дархан Уул аймгийн Хонгор суман дахь циант натри, мөнгөний усны хордлого түүний хор уршгийг арилгах арга хэмжээ 2009 Дархан Уул аймгийн Мал эмнэлгийн мэр-гэжилтний зөвлөл-гөөнд тавьсан илтгэл
15.2010 оны шүлхий өвчний дэгдэлттэй тэмцэх ажлыг зөв зохион байгуулах арга зүйн үндэс.2010 Хэнтий аймгийн Бор өндөр, Баянмөнх, Дархан сумдын ЗДТГ ба хөдөлмөрчдөд
16.2010 оны шүлхий өвчний дэгдэлттэй тэмцэх ажлын зөв зохион байгуулж богино хугацаанд устгах арга зам 2010 Говьсүмбэр аймгийн Онцгой комиссын хуралдаан
17.Малын эмийн зохистой хэрэглээ, эмийн хүрэлцээ хангамжийн дээшлүүлэх асуудалд 2008 “Эмийн зохистой хэрэглээ” сэдэвт онол үйлдвэрлэ-лийн бага хурал
Хоёр. Гадаадын улс оронд тавьсан илтгэл, хэлэлцүүлэг
1.Монгол оронд үхрийн мялзан өвчнийг устгасан түүхэн туршлага 2005 Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын (OIE) ээлжит чуулганы Азийн орнуудын салбар хуралдаан
2.Монгол оронд гарсан шүлхий өвчний эпидемиологи, монгол орны баруун бүсэд шүлхийгээс эрүүл бүсийн статус сэргээлгэх санал 2009 Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын (OIE) ээлжит чуулганы гоц халдварт өвчний салбар хуралдаан
3.Монгол оронд гарсан шувууны томуу өвчний анхны тохиолдол, авсан арга хэмжээ. 2006 Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгуул-лагын (OIE) ээлжит чуулганы шувууны томуу өвчний салбар хуралдаан
4.Монгол оронд сэжиг илрээд байгаа “хэл хөхрөх” өвчний эпидемиологийн өнөөгийн байдал, ОХУ-д гаргах махны экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга зам 2009 Москва хот Покровын Хүрээлэн (Хэлэлцүүлэг)
5.Монгол оронд гардаг олон улсын худалдааны хориг тавьдаг өвчний эпидемиологийн байдал 2010 ОХУ-ын Буриатын БНУ-ын Мал эмнэл-гийн албанд тавьсан илтгэл
6.Монгол гарсан шүлхий өвчний тархалт, тэмцэж байгаа арга хэмжээ 2010 Шинэ Зеландын Массейн их сургууль

Гурав. Ажлын тайлан
1.ХХААХҮЯ-ны Мал эмнэлгийн газраас 2006 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 2006 ХХААЯ-ны архивт хадаглагдаж байгаа
2.ХХААХҮЯ-ны Мал эмнэлгийн газраас 2007 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 2007 ХХААЯ-ны архивт хадаглагдаж байгаа
3.ХХААХҮЯ-ны Мал эмнэлгийн газраас 2008 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 2008 ХХААЯ-ны архивт хадаглагдаж байгаа
4.Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлэг, Үржлийн газраас 2009 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 2009 Бие даасан ном хэвлүүлсэн
5.Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлэг, Үржлийн газраас 2010 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 2010 Мал эмнэлэг Үржлийн газрын архивт хадгалагдаж байгаа
6.Говь Алтай аймгийн Их говийн дархан газар хавтгай хорогдож байгаа шалтгаан ба цаашид авах арга хэмжээ 2010 Байгаль орчны Яаманд өгсөн тайлан
7.Хүний томуу, шувууны томуугийн цартахалтай тэмцэх чадавхийг сайжруулах төслийн тайлан 2010 ХХААХҮЯ, ЭМЯ, ОБЕГ болон бүх аймгуудын мал эмнэлэгт

Дөрөв. Боловсруулсан төсөл хөтөлбөр

1.“Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал 2007 ХХААХҮЯ-ны саналд тусгуулсан
2.“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал 2009 Нэмэлт өөрчлөлт оруулж УИХ-аар шинэчлэн батлагдсан
3.“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”-д тусгасан санал 2010 УИХ-аар батлагдсан
4.“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр боловсруулахад мал эмнэлгийн түүхэн хөгжлийн тойм болон мал эрүүлжүүлэх бодлогын талаар саналаа боловсруулж оруулсан 2010 УИХ-аар батлагдсан
5.“Мал эмнэлгийн оношлогооны болон хүнсний захын лабораторийн үйл ажиллагааны журам”, 2010 Батлуулахаар хэлэлцэгдэх шатанд явна
6.“Малын эмийн сангийн стандарт”, 2007 СХЗҮХ-оор батлаг-дан хэрэгжиж байна
7.“Мал эмнэлгийн анхан шатны нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт” 2011 СХЗҮХ-оор батлаг-дан хэрэгжиж байна
8.Мал эмнэлгийн оношлогоо шинжилгээний чадавхийг дээшлүүлэхийн тулд Засгийн газрын 305-р тогтоолын төсөл 2009 Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор батлагдан хэрэгжиж байгаа

Тав. Хэвлүүлсэн ном, дүрэм заавар,
1.Мал эмнэлгийн фармакопей 2008 Хэвлүүлсэн
2.Малын эмийн заавар 2009 Хэвлүүлсэн
3.Халдварт паразиттах өвчний заавар 2010 Хэвлүүлсэн
4.Малын эмч нарын гарын авлага 2011 Хэвлүүлсэн

Зургаа Гадаадын хэвлэлд хэвлүүлсэн бүтээл
1.Surveillance of antibodies to Bluetonguevirus in livestock in Mongolia using C-ELISA: Preliminary Results 2010 ФАО ба Цөмийн энергийн комиссын хамтран гаргадаг “Sustainable improvement of animal production and health” сэтгүүлд.Ч.Тунгалаг Ц.Алтансүх А.Баярзул В.Чимэдцэрэн
С.Ганзориг Ж.Даваадорж нархамтарсан
2.Recent outbreaks of FMD in Mongolia and key control measures 2009 Clobal conference on FMD. Acuncion. Parguay 24-26 June 2009
R. Sodnom- darjaa

Зургаа. УМЭАЦТЛ-д 2011 онд нэг жилийн хугацаандаа хийсэн бүтээл
№ Эрдэм шинжилгээний болон захиалгат ажлын тайлан
1.Мал амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд үлдэгдэл хянах Монгол улсын засгийн газрын үндэсний хөтөлбөрийн төсөл 2011 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лаборатори, Мал Эмнэлэг үржлийн газарт
2.Өмнөговь аймгийн Таван толгой, Оюу толгой, Нарийн сухайтын нүүрс, зэсийн ордны үйлдвэрлэл мал аж ахуйд нөлөөлж байгааг тандан судалсан ажлын тайлан 2011 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лаборатори, Мал Эмнэлэг үржлийн газарт
3.Баруун монголын малын махан дахь үлдэгдэл бодисыг тандан судалсан ажлын тайлан 2011 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал Эмнэлэг үржлийн газарт
4.“Оношлох эрдэм дэвшилт арга” УМЭАЦТЛ-ийн эрдмийн бүтээл 2011 Нэгтгэн найруулан засч хэвлүүлсэн
№ Сурталчилгааны өгүүлэл
1.Морин өртөө ба монгол дөрби 2011 оны 10-р сар “ХАА маргааш” сонины № 10 дугаарт хэвлүүлсэн
2.Унаган иргэд нь нутаглах газаргүй болжээ 2011 оны 11-р сар “ХАА маргааш” сонины № 11 дугаарт хэвлүүлсэн
3.Экологид суурилсан мал эмнэлгийн бодлого 2011 оны 11-р сарын 11 “Оношлох эрдэм дэвшилт арга” УМЭАЦТЛ-ийн эрдмийн 5-р бүтээл
4 .УМАЭЦТЛ-ийн чанарын удирдлагын тогтолцоо 2011 оны 11-р сарын 11 “Оношлох эрдэм дэвшилт арга” УМЭАЦТЛ-ийн эрдмийн 5-р бүтээл
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

№ “Оношлох эрдэм дэвшилт арга” УМЭАЦТЛ-ийн эрдмийн 5-р бүтээлд хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл Хамтран зохиогч
1.Өмнөговь аймгийн малд уушиг тоосжих эмгэг илэрч байна. С. Цэрэнчимэд
2.Уул уурхайн нөлөөллийг говийн малчдын яриагаар толидохуй С. Цэрэнчимэд
3.Томоохон уул уурхайн орчим цацраг идэвхийг тандсан шинжилгээний дүн Ж.Шинэцэцэг
4.Баруун бүсийн малын маханд хлорамфеникол, авермектин, ивермектиний үлдэгдэл илрүүлэх тандалтын дүн Ц.Энхтуяа
5.Сүхбаатар аймгаас ирүүлсэн үхрийн цусны ийлдсэнд биохимийн зарим үзүүлэлтийг тодорхойлсон дүн Б.Батзориг
6.Буурын бохины тестостерон тодорхойлсон дүн Ц.Энхтуяа

Гадаадад хэвлүүлсэн материал

1.The data on horse limb and hoof conformation of Mongolian horse 2011 New Zealand Veterinary Journal Gordon Stuart and Сh.Bolortuya

copy watches

replica audemars piguet

omega fake

replica swiss watches

replica tag heuer watches

perfect replica watches

quality replica watches

replica patek philippe watches

rolex fakes

replica watches omega

imitation breitling

buy replica watchesa