ДИССЕРТАЦИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛУламжлалт Анагаах Ухааны эмнэлгийн тусламж, эрэлт хэрэгцээ ба менежментийн зарим асуудал

Р.Байгалмаа

Салбар: Нийгэм

Улсын дугаар: 2560

Хамгаалсан он: 2010

Судалгааны үндэслэл
Дэлхийн улс үндэстнүүд өөр өөрсдийн уламжлалт анагаах ухааныг судлан дэлгэрүүлж буй өнөө үед монголчууд уламжлалт анагаах ухааныхаа их өв, соёлыг сэргээн хөгжүүлэхдээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний шинэ төлөв, хандлагыг бий болгож байна.
ДЭМБ-ын зүгээс,дэлхийн улс орнуудад хандан тодорхой судалгаа, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр уламжлалт анагаах ухааныг орчин үеийн анагаах ухаантай уялдуулан хөгжүүлэх талаар зөвлөж байна.
Монгол улсад 1990-ээд оноос хойш МУАУ-ыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2 удаа, ”МУАУны талаар төрөөс баримтлах бодлого,” Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө, түүний хүрээнд хийгдэх уламжлалт ба орчин үеийн анагаахын нэгдсэн онолын судалгааны төлөвлөгөө, 2006-2015 он хүртэлх хугацаанд хийх бодлогын шинэчлэл “Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөө”, “Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх хүрээ (2006-2010 он), зэрэг баримт бичгүүд боловсрогдон хэрэгжүүлж байгаа ч хүн амын дунд зонхилон тохиолдож буй өвчлөлүүдийн дотроос ямар өвчний аль үе шатанд, эмнэлзүйн ямар хэлбэрийнх нь үед уламжлалт эмчилгээний ямар аргууд илүү үр дүн өгч буй байдал, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шатлалууд дахь үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэж буй эсэх зэрэг нь тодорхой судлагдаагүй байна
Мөн уламжлалт анагаахын урьдчилан сэргийлэх, оношлогоо, эмчилгээ, эмнэлзүйн удирдамж, стандартууд бүрэн боловсрогдон гараагүй, эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоонд хамрагдаагүй, уламжлалт эмчилгээний тусламж эрхэлдэг эрүүл мэндийн байгууллагуудын бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл,шатлал тодорхойгүй, тусламжийн болон мэргэжлийн боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ зэрэг хараахан судлагдаж, тодорхойлогдоогүй асуудлууд байсаар байна.Энэхүү нөхцөл байдал нь Уламжлалт анагаах ухааны цаашдын хөгжлийг тодорхойлох,тусламж үйлчилгээний менежментийг боловсронгуй болгоход тулгамдсан асуудал болж байна.
Судалгааны зорилго:
Монголын уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, ба цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг судлан тодорх

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642


 

copy watches

replica audemars piguet

omega fake

replica swiss watches

replica tag heuer watches

perfect replica watches

quality replica watches

replica patek philippe watches

rolex fakes

replica watches omega

imitation breitling

buy replica watchesa