ДИССЕРТАЦИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛАмьгүй төрөлтийн шалтгаан, хүчин зүйлийг судлах асуудалд

С.Мөнхзул

Салбар: Анагаах

Улсын дугаар: 2794

Хамгаалсан он: 2012

Үндэслэл:
Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын нэн тэргүүний асуудал, бодлогын нэг нь жирэмслэлт ба төрөлтийг эх хүүхдийн эрүүл мэндэд үлэмж нийцсэн байдлаар твгсгөх, ураг эхийн хэвлийдээ эндэх тохиолдлыг бууруулах явдал юм.Сүулийн үед дэлхийд жил тутамд 2.6 сая амыүй терөлт тохиолддогоос Өмнөд азид хүн амын тоо их байдаггай холбоотой амьгүй төрөлтийн тоо ч их байдаг. Өндөр хөгжилтэй орнуудад амьгүй төрөлтийг өнөөгийн түвшинд хүртэл бууруулж чадсан нь эх барихын түүхэн дэх томоохон дэвшил болж байна. Одоогоос 40-50 жилийн өмнө 1000 төрөлтөд 50, түүнээс олон ураг хэвлийдзэ эндэх тохиолдол гардаг байсан бол одоо 1000 төрөлтөд 5 түүнээс ч бага буюу ойролцоогоор 10 дахин буурсан байна.5 Харин хөгжиж буй, буурай хөгжилтэй оронд амьгүй төрөлт 1000 төрөлтөд 15 түүнээс дээш байгаа нь хөпжингүй орнуудаас 3-20 дахин их байна. ДЭМБ-ын 2007 оны тайланд мэдэзлснээр Ази тивд амьгуй төрөлтийн бодит тоо 1.923.000, 1000 амьд төрөлтөд 25 тохиолддог байна.6 Азийн орнуудаас хөпкингүй орон Японд жилд нийт төрөлт 1169.000, амьгүй төрөлтийн бодит тоо 3000, 1000 амьд төрөлтөд 2 тохиолдож байхад Хяпгадад жилд нийт төрөлтийн бодит тоо 17.372.000, амьгүй тврвлтийн бодит тоо 300.000, 1000 амьд төрөлтөд 17 байдаг байна, Азийн орнуудаас амьгүй төрөлтийн тохиолдол хамгийн өндөр нь Афганистан 1000 амьд төрөлтөд 54, Энэтхэгт 1000 амьд төрөлтөд 35 тохиолдож байхад Европын орнуудаас 1000 амьд төрөлтөд Германд 4, Италд 3, Оросод 6 амьгүй төрөлт бүртгэгдсзн байна. Харин манай оронд төрөлт нэмэгдэж, леринаталь эндэгдэл, амьгүй төрөлтийн тоо буурахгүй нэг түвшинд байна. Сүүлийн 5 жилийн амьгүй төрөлтийн тохиолдол 1000 амьд төрөлтөд 2006 онд 9.2; 2007-2009 онд 7.6-7.0; 2010 онд 7.3 тохиапдсон байна.1 Гэхдээ дзлхий нийтзд перинаталь эндэгдэл, амьгүй төрөлтийг бүртгэх нэгдсэн бүртгэлийн тогтолцоо байхгүйтэй холбоотойгоор улс орон бүрт жирэмсний тээлтийн хугацаа, ургийн жин ба чацыг янз бүрийн түвшингээр бүртгэн тооцож байна. ДЭМБ-ын зөвлөмжинд "Жирэмсний 22 долоо хоног гүйцсэн, ургийн жин 500 гр, урпийн чац толгойн оройгоос есгий хүртэл 35 см-ээс их тох

Тус диссертацийг ШУТСангийн Мэдээллийн танхимд ирж бүрэн эхээр унших боломжтой. Хаяг: Мэдээллийн технологийн үндэсний парк 325 тоот‚ Утас:70002642