Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан

Сэдэв: Удирдагч:
Аннотаци: Салбар:
Улсын №:
 -c  он
Төрөл:
Улсын № Сэдэв Удирдагчийн нэр Дууссан Салбар

    Холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 49, МТҮПаркийн байр

    Утас : (976-11)-32-76-34, +976-70002542
    www.stf.mn

    ©2017. Улаанбаатар хот. Шинжлэх ухаан технологийн сан.